Graag maken wij u attent op de site van "the CPR network S+an". (Voorheen Hartveilig Wonen)

Heeft u met succes een cursus "Basale reanimatie" gevolgd dan kunt u er toe bijdragen dat uw woonomgeving "Hartveiliger" wordt.

Dus meldt u zich vandaag nog aan!

Hoe? De informatie hierover vindt u op de site van " the CPR network S+an.

Wij willen u alvast bedanken voor uw inzet.