Eigendomsrechten

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hartcare Reanimatieonderwijs.

Op deze site worden afbeeldingen en teksten gebruikt die deels verkregen zijn via internet of andere bronnen. We nemen alleen afbeeldingen en teksten op waarvan wij er van uitgaan dat er geen rechten op rusten.
Het is niet onze bedoeling om copyrights of andere rechten te schenden.
Indien u van mening bent dat wij dit wel doen verzoeken wij u dit ons te laten weten. De afbeeldingen of teksten zullen dan op verzoek van de rechthebbende(n) verwijderd worden.