Basale Reanimatie

Doel:

Het doel van de cursus "Basale Reanimatie" is het aanleren van competenties die noodzakelijk zijn om op het juiste moment met de juiste attitude de noodzakelijke vaardigheden op de juiste wijze uit te voeren. Onder noodzakelijke vaardigheden wordt onder meer verstaan het geven van borstcompressies en beademingen en het gebruik van de AED.

Doelgroep:

Cursussen zijn gericht op een grote variatie van hulpverleners: mensen uit het grote publiek tot medisch specialisten en andere (professionele) hulpverleners.

Cursusduur:

Een cursus "Basale Reanimatie" (BLS), duurt in totaal 4 uur, 1 dagdeel op de morgen, middag of op de avond (in overleg).

Herhalingscursus  "Basale reanimatie":

Een herhalingscursus "Basale Reanimatie", duurt 2 uur. Tijdens een herhalingscursus wordt op interactieve wijze kort aandacht besteed aan de theorie waarna de vaardigheid van het reanimeren wordt geoefend. Voor de geldigheid van het BLS-hulpverlener certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid adviseert de NRR jaarlijks een herhalingscursus te volgen.

Accreditatie: De herhalingscursus is geaccrediteerd door de V&VN, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Lesmaterialen: 

Er wordt gewerkt met het cursusboek ‘Basisreanimatie met het gebruik van een AED’. (ISBN 9789079157921). Dit boek zit bij de prijs inbegrepen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Ambu reanimatiepoppen.

Certificaat:

Bij goed gevolg van een van de bovenstaande cursussen ontvangt u een certificaat van de ERC/NRR. Deze heeft een geldigheidsduur van twee jaar.