Basale Reanimatie van baby’s en kinderen

Doel:

Het doel van de cursus " Basale Reanimatie van baby's en kinderen"  (PBLS) is het aanleren van competenties die noodzakelijk zijn om op het juiste moment met de juiste attitude de noodzakelijke vaardigheden op de juiste wijze uit te voeren. Onder noodzakelijke vaardigheden wordt onder meer verstaan het geven van borstcompressies en beademingen aan baby’s en kinderen en het gebruik van de AED.

Doelgroep:

Cursussen zijn gericht op een grote variatie van hulpverleners: mensen uit het grote publiek tot medisch specialisten en andere (professionele) hulpverleners.

Cursusduur:

Een cursus PBLS-hulpverlener duurt in totaal 3 uur, 1 dagdeel op de morgen, middag of de avond (in overleg).

Herhalingscursus "Basale Reanimatie van baby's en kinderen":

Een herhalingscursus "Basale Reanimatie van baby's en kinderen", duurt 2 uur. Tijdens een herhalingscursus wordt op interactieve wijze kort aandacht besteed aan de theorie waarna de vaardigheid van het reanimeren wordt geoefend. Voor de geldigheid van het PBLS-hulpverlener certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid adviseert de NRR jaarlijks een herhalingscursus te volgen.

Lesmaterialen:

Er wordt gewerkt met het cursusboek ‘Lesboek Kinderreanimatie’. (ISBN: 970-90-811084-4-7). Dit boek zit bij de prijs inbegrepen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Ambu, Laerdal en Prestan reanimatiepoppen.

Certificaat:

Bij goed gevolg van een van de bovenstaande cursussen ontvangt u een certificaat van de ERC/NRR. Deze heeft een geldigheidsduur van twee jaar.