Hartcare Reanimatieonderwijs: onze kwaliteit, uw betrokkenheid!

Staat U er wel eens bij stil dat er elk jaar 15000 mensen in ons land, buiten het ziekenhuis, plotseling worden getroffen door een circulatiestilstand?
Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten met reanimeren en het aansluiten van een AED redt levens.
Hartcare Reanimatieonderwijs kan U helpen ervoor te zorgen dat u geen hulpeloze toeschouwer bent, maar die eerste hulp verleent die van levensbelang is.

"Kijkt niet weg, maar ga de uitdaging aan?"

 "Leren reanimeren? Doen!"

Op de gegevensverwerking is onze Privacyreglement van toepassing.

Cliff

photo-boven de wolken

Uitdaging Hartcare Reanimatieonderwijs